EMERIT-hanke: kokeneet hoitajat voimavarana hoitajapulassa

Facebook
26.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

EMERIT-hanke etsii ratkaisuja hoitajapulaan työuransa loppuvaiheessa olevien ja eläköityneiden hoitajien jatkamisesta työelämässä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja sen toteuttamisaika on 1.1.2023–30.4.2025. Hankkeen toteuttaja on Laurea-ammattikorkeakoulu.

– Kokeneet hoitajat muodostavat resurssin, jota hoiva- ja hoitotyössä kannattaisi hyödyntää alan työvoimapulan helpottamiseksi, toteaa projektipäällikkö Soili Vento Laurea-ammattikorkeakoulusta.

– Meillä on hyväkuntoisia yli 65-vuotiaita hoitajia. On resurssien tuhlausta, jos ihmisen työura loppuu kuin seinään, vaikka olisi työhalua ja -kykyä.

#Emerithoitaja tutuksi

Hanke lanseeraa sosiaalisen median kanavissa #Emerithoitaja-tunnisteen, johon sisältyvät urasuunnittelun ja jatkuvan oppimisen mallit. Mallien avulla saadaan eläkeikää lähestyvien ja eläkkeeltä työhön palanneiden hoitajien osaaminen ja kokemus työyhteisön käyttöön.

#Emerithoitaja on yhdistelmä täysin palvelleista emerita- ja emeritushoitajista ja kattaa kaikki sukupuolet ja kulttuuritaustat.

Toimintamalleja pilotoidaan vuonna 2024

Hanke kehittää EMERIT-hoitajamallia kokeneiden hoitajien työurien jatkumiseksi ja eläkkeeltä työhön siirtymiseksi. Samalla hanke kehittää myös ikäjohtamisen mallia kokeneiden hoitajien erityisosaamisen tunnistamiseksi ja työtehtävien optimoimiseksi.

Hankkeessa on parhaillaan menossa ensimmäinen vaihe: tiedon hankinta ja kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen kokoaminen hoitajien työuran loppuvaiheista ja työuralla jatkamisesta eläkeikäisenä.

– Olemme parhaillaan ryhtymässä haastattelemaan hoitajia ja esihenkilöitä heidän ajatuksistaan työuran pidentämisestä, Vento mainitsee.

EMERIT-mallia kehitetään työpajojen avulla. Itse asiassa hanke ei tuota yhtä ainoaa EMERIT-mallia, vaan monia erilaisia sen mukaan, työskennelläänkö sairaalassa tai muussa työympäristössä vai kotihoidossa.

Kun EMERIT-mallit ovat valmiit, niitä pilotoidaan vuoden 2024 aikana. EMERIT-mallia kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä HUSin ja Keusoten kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat myös Keva, SuPer ja Tehy.

– Pilotoinnin jälkeen arvioimme mallia.

Suunnitelmallisuutta työuran jatkamiseen

EMERIT-hankkeeseen sisältyy hoitajien työuran loppuvaiheen urasuunnittelun kehittäminen.

– Järjestämme työpajoja myös urasuunnitelmamallin kehittämiseksi. Työpajoissa on mukana HUSin ja Keusoten hoitajia ja esihenkilöitä sekä opettajia toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulusta, Soili Vento kertoo.

– Urasuunnitelmassa hoitaja voi hyvissä ajoin miettiä, mitä haluaisi tehdä työuran loppusuoralla. Työnantaja on mahdollistajan roolissa muokatessaan työnkuvia työuralla jatkaville hoitajille. Sote-alalla eläkkeellä työskentelevät työntekijät ovat pääasiassa vanhan tutun työnantajan palveluksessa ja useimmiten myös samassa tehtävässä, josta ovat jääneet eläkkeelle. Eläkkeelle jääneille ei ikänsä vuoksi ole tarjolla samalla tavalla työhaku- ja rekrytointipalveluja kuin nuoremmille.

Verkko-opinnoilla osaamisen päivitystä

EMERIT-hanke haastaa vallitsevaa ajattelutapaa, jonka mukaan työura päättyy kaikilla tietyssä iässä.

– Työuran päättymisen tulisi olla yksilöllinen asia, joka riippuu ihmisen terveydentilasta, toimintakyvystä ja motivaatiosta. Haluamme hankkeen avulla pidentää työuria ja madaltaa kynnystä töissä jatkamiseen.

Jatkuvan oppimisen mallissa EMERIT-hanke vahvistaa työuran loppuvaiheessa olevien ja eläkkeeltä töihin siirtyvien hoitajien osaamista verkko-opintoja hyödyntämällä.

– Jos hoitaja haluaa esimerkiksi palata eläkkeeltä työelämään, hän voi verkko-opintojen avulla päivittää tai täydentää osaamistaan.

– Ikä ei ole este uuden oppimiselle. Työuran loppuvaiheessa työnkuva voi olla hyvin toisenlainen kuin alussa.

Kokemus on eduksi ihmisten kohtaamisessa

Hoitotyössä asiakkaat ovat kaiken ikäisiä. Kokemuksesta on etua esimerkiksi sairastuneen lapsen ja hänen perheensä kohtaamisessa. Hoitotyö perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, johon kokemus antaa välineitä.

– Työyhteisön monipuolinen ikärakenne on myös työhyvinvointitekijä, huomauttaa Soili Vento.

USA:n Parkview Health´n kehittämän "Emeritus-RN –ohjelman" (Advisory Board 2020, Boerger ym. 2019) tuloksissa ohjelmalla voitiin tunnistaa nuorten hoitajien stressiä ja loppuunpalamisen oireita sekä vahvistaa organisaation arvojen mukaista hoitokulttuuria.

Projektipäällikkö Soili Vento, 040 7007379, [email protected]

www.laurea.fi/hankkeet/e/emerit---emerita--ja-emeritushoitajat-voimavarana-hoitajapulassa/

Facebook | LinkedIn | X

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä