Pyydä tarjous

Validia ja Riveria laajamittaiseen koulutusyhteistyöhön – Validian asumisyksiköiden kaikille esihenkilöille valtakunnallinen vuoden mittainen jatkokoulutus

Digipalvelut
05.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Validia ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria käynnistävät toukokuussa laajamittaisen valtakunnallisen koulutusyhteistyön. Jatkossa 40 opintoviikon laajuinen ja vajaan vuoden kestävä vammais- ja esimiestyöhön keskittyvä koulutuskokonaisuus koskee kaikkia Validian asumisyksiköissä työskenteleviä esihenkilöitä. Koulutus toteutetaan sekä etä- että lähiopiskeluna. Koulutuskokonaisuuden kautta Validia haluaa vahvistaa ja varmistaa lähiesimiesten osaamista ja tukea siten arkityötä ja laadukkaita asumispalveluja. Lähiesimiestyöllä on keskeinen merkitys yksikön toiminnan ja laadukkaan palvelun suhteen.

”Validialla on aiempaa yhteistyötä ja voimassa oleva kumppanuussopimus Riverian kanssa. Koulutuskokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Riveria yhdessä ammattikorkeakoulu Karelian kanssa. Tämä on meille todella merkittävä panostus henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen. Räätälöity koulutus, joka painottuu sekä esimiestyöhän että vammaispalveluiden ammatillisen osaamisen syventämiseen, on myös sekä sisällöllisesti että tässä mittakaavassa valtakunnallisestikin uniikkia. Uskomme vahvasti, että yhteiskunta tarvitsee aivan uudenlaisia malleja paitsi työn organisointiin ja työsuhteiden joustoon myös ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen, jotta voimme vastata erityisesti sosiaali- ja hoivapalvelun tarpeeseen saada riittävästi osaavaa ja koulutettua henkilöstöä”, kertoo yhteistyöstä Validian henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa.

”Vammaispalvelussa haasteena on myös, että esim. lähihoitajan sekä sairaanhoitajan peruskoulutuksissa perehdytään varsin pintapuolisesti vammaisten hoivan erityispiirteisiin. Vastaavaa koulutuskokonaisuutta ei ole sosiaalialan peruskoulutuksissa. Koulutuksessa painotetaan paitsi esimiestyöhön liittyviä johtamis-, neuvottelu ja vuorovaikutustaitoja sekä vammaispalveluihin liittyvän lainsäädännön tuntemusta myös asukkaan toimintakyvyn tukemiseen ja ylläpitämiseen liittyviä kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja niin läheisten kuin viranomaisten kanssa, moniammatillista tiimityötä sekä haastavien tilanteiden johtamista”, toteaa koulutuspilotista vastaava aluepäällikkö Satu Kainulainen.

”Riverian yksi tärkeimmistä tehtävistä ja kivijaloista on työelämäyhteistyö ja sen jatkuva kehittäminen. Tämän kyseisen koulutuskokonaisuuden luominen yhteistyössä Validian ja Karelian kanssa onkin ollut mitä parhainta työelämäyhteistyötä. Kumppanuus Validian kanssa on ollut alusta asti erittäin sujuvaa ja antoisaa. Ja varmasti tämän koulutuksen myötä yhteistyönmuodot syvenevät ja monipuolistuvat entisestään”, sanoo Jere Mutanen, Riverian koulutuspäällikkö.


Lisätietoja:

Validia Oy
Aluepäällikkö Satu Kainulainen, puh. 040 820 0878, [email protected]

Riveria, sosiaali- ja terveysala
Koulutuspäällikkö Jere Mutanen, puh. 050 310 1077, [email protected]

Validia Oy tuottaa valtakunnallisesti asumis- ja avopalveluita fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille sekä kuntoutuspalveluita neurologisen tai aivovamman saaneille. Validia Oy on vastuullinen yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. www.validia.fi

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on pohjoiskarjalaisten kuntien omistama laatupalkittu monialainen koulutuksen järjestäjä. Riverian perustehtävänä on valmentaa tulevaisuuden osaajia yhteistyössä työelämän kanssa. www.riveria.fi