Pyydä tarjous

Vauvafoorumi 2021 järjestetään livetapahtumana

Digipalvelut
12.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Vauvafoorumi 2021 järjestetään Lahden Sibeliustalossa 17.-18.11.2021. Tilaisuus on vaihdettu webinaarista livetapahtumaksi. Tapahtuman järjestävät Ensi- ja turvakotien liitto sekä Lahden Ensi- ja turvakotiyhdistys.

Lahdessa toimii Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannika

Joka toinen vuosi Vauvafoorumin teema liittyy päihteisiin, ja tälle vuodelle otsikoksi täsmentyi SIRPALEISTA EHJÄKSI – VAUVAPERHEET JA PÄIHTEET. Päihdeteeman vuosina Vauvafoorumi on järjestetty paikkakunnalla, jolla toimii Pidä kiinni®- hoitojärjestelmän yksikkö. Lahdessa on Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannika, joka aloitti toimintansa pari vuotta sitten. Eri puolilla Suomea Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja yhdeksää avopalveluyksikköä.

– Yhtenä toimintamme tavoitteena on, että päihteiden käytöstä lapsiperheissä voitaisiin puhua ilman stigmaa. Asiaan liittyy usein voimakas häpeän tunne. Se nostaa kynnystä avun hakemiseksi, vaikka ihminen tiedostaisi tarvitsevansa apua. Haluaisimme saada kynnystä madallettua ja apua tarjottua riittävän varhain, kertoo Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannikan vastaava sosiaalityöntekijä Kaisa Piikki.

– Apua tarvitsevan ei välttämättä tarvitse edes saapua meille Launeenkadulle, vaan me voimme tarvittaessa mennä henkilön luokse ja miettiä yhteistuumin, miten pääsisimme eteenpäin.

Yhteisökuntouksessa vertaistuki on avainasia

Pidä kiinni®- hoitojärjestelmän yhteisökuntoutus perustuu vertaisuuteen, mitä asiakkaat pitävät ratkaisevan tärkeänä asiana.

– Yksilötyöskentely on luonteeltaan aivan erilaista kuin samankaltaisia kokemuksia omaavien vertaisten kanssa keskusteleminen. Palautetta on helpompi saada vertaisilta kuin ammattihenkilöiltä, Kaisa Piikki mainitsee.

Verkosto on vahvempi auttaja

Yhteisökuntoutuksen lisäksi Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannikan henkilöstö tekee paljon jalkautuvaa työtä menemällä konkreettisesti ihmisten pariin. Jannika pyrkii myös verkostoitumaan eri yhteistyötahojen kanssa.

– Tarkoituksemme ei ole toimia yksin, vaan mukaan tarvitaan kaikki toimijat, kuten neuvolat sekä päihde- ja sosiaalipalvelut. Näin muodostuu yhtenäinen käsitys sekä ammattilaisille että kansalaisille, millaista apua on tarjolla ja mistä. Etsivällä työllä emme hae asiakkaita itsellemme, vaan mietimme tapauskohtaisesti, mistä ihminen saisi itselleen oikeanlaista apua, Kaisa Piikki kuvailee.

– Edistämme myös muiden ammattilaisten valmiuksia ottaa päihteiden käyttö lapsiperheessä tarvittaessa puheeksi. Varhainen apu ja päihteiden käytön riskien minimointi on paitsi yksilön ja perheen kannalta inhimillisesti hyödyllistä, myös yhteiskunnallisesti taloudellista.

Matalan kynnyksen paikka

Kaisa Piikki kertoo, että Jannikan yhteisökuntoutus toimii kolmena päivänä viikossa.

– Meillä puhutaan avoimesti ja luottamuksellisesti kaikista asioista. Jannika on turvallinen paikka, jonne on hyvä tulla. Päijät-Hämeessä on suuri tarve tällaiselle toiminnalle.

– Esittäydymme Vauvafoorumissa keskiviikkona iltapäivällä. Foorumin ohjelmaan kuuluu myös Lahden Ensikotiyhdistyksen 75-vuotisjuhla, Kaisa Piikki muistuttaa.

Sikiön suojeleminen on tärkeintä

Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijan Niina Kokon mukaan Pidä kiinni®- hoitojärjestelmässä tärkeimpänä tavoitteena on sikiön suojeleminen.

– Toivomme, että äidit pääsisivät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuntoutukseen, jotta vatsassa kasvava vauva tulisi suojelluksi päihdevaurioilta.

Yksi Vauvafoorumin avauspäivän puheenvuoroista on ETKL:n asiantuntijan Miia Pikulinskyn "Miksi on tärkeää hoitaa varhaista vuorovaikutusta ja päihdeongelmaa yhtä aikaa?"

– Kysymys on tärkeä. Vastaus on, että vauvalle on erittäin tärkeää saada olla elämänsä ensimetreistä lähtien äitinsä ja myös isänsä kanssa. Vauva on vanhemmille kuntoutumisen motivaatio.

– Kauan jatkuneesta päihteiden käytöstä kuntoutuminen on pitkäkestoinen prosessi, johon tarvitaan tiivistä tukea. Kun samassa tilanteessa on myös välitöntä reagointia vaativa vauva, on tärkeää, että varhaista vuorovaikutusta ja päihdeongelmaa hoidetaan samaan aikaan.

Foorumin ohjelma on mielenkiintoinen

Vauvafoorumissa kuullaan innostavia puheenvuoroja, uusinta tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia. Päivien aikana pohditaan mm. miten päihdeongelma vaikuttaa vanhemmuuteen ja miten vauvaperheitä voidaan auttaa. Päivillä puhuvat mm. päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki sekä psykologi ja Theraplay-terapeutti Leea Mattila.

– Vauvaperheet ja päihteet on koskettava teema. Toisaalta aihe on osittain vaiettu ja häpeilty, Niina Kokko mainitsee.

– Haluamme tuoda esiin toivoa herättävää näkökulmaa. Päihdeongelmaiselle äidille raskaus voi olla hyvä syy kuntoutua. Meillä on paljon upeita tarinoita, joissa vanhemmat ovat kuntoutuneet omien lastensa ensisijaisiksi vanhemmiksi.

Vauvafoorumin ohjelma ja ilmoittautuminen:
ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/vauvafoorumi2021/

Lisätietoja:
Niina Kokko, asiantuntija, lapsilähtöinen päihdetyö
050 3450223, [email protected]

Lisätietoa ilmoittautumisesta:
Riitta Savolainen, sihteeri
040 7006533, [email protected]

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.