Pyydä tarjous

Puhuri Oy – kotimaista, uusiutuvaa energiaa

Puhurilla on käynnissä useita tuulipuistohankkeita Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa. Tuulivoiman lisäksi yhtiö kehittää aurinkovoiman tuotantoa.
Puhurilla on käynnissä useita tuulipuistohankkeita Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa. Tuulivoiman lisäksi yhtiö kehittää aurinkovoiman tuotantoa.
04.04.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Puhuri kehittää, rakentaa, operoi ja omistaa tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa. Puhuri Oy:n omistavat Katternö-ryhmä, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag.

- Huipputeknologian jaammattitaitoisen henkilöstönlisäksi Puhurin vahvuutena on se, että tuulivoimarakentamisen koko ketju pidetään omissa, asiantuntevissa käsissä. Kehitämme hankkeet alusta asti itse, hoidamme kaavoituksen ja ympäristöselvitykset, rakennutamme voimalat ja valmistumisen jälkeen operoimme niitä omistajan varmalla otteella. Apunamme meillä on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, joka on käynyt läpi tiukan seulan, kertoo Puhuri Oy:n hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa.

-Omistajamme ovat pitkälti kuntaomisteisia energiayhtiöitä, jotka tarvitsevat puhdasta sähköä omien asiakkaidensa tarpeisiin. Tällainen pitkäaikainen, vakaa omistuspohja on kokonaisuutta ajatellen erittäin hyvä asia, Ruopsa korostaa.

Puhurin uusimmat tuulipuistot ovat valmistuneet Haapavedelle ja Kannukseen. Kuvassa Keson tuulipuisto Haapavedellä.

Vastuullisesti vihreää

Puhuri Oy:n tavoitteena on olla valtakunnallisesti merkittävä tuulivoimayhtiö, joka tuottaa ympäristöystävällistä sähköä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haapavedellä pääpaikkaa pitävä yhtiö rakentaa tuulivoimaa tuulisille, mutta ympäristön ja ihmisten kannalta järkeville paikoille. Tuulivoiman lisäksi Puhuri kehittää ja valmistelee aurinkovoiman tuotantoa.

- Tuulivoimarakentaminen on Suomessa vahvassa myötätuulessa, koska kansalliset hiilineutraalisuuteen tähtäävät tavoitteet ovat niin kovia, Ruopsa arvioi.

- Kehitystä on vauhdittanut myös tavoite sähköomavaraisuudesta sekä teknologian kehittyminen niin, että tuulivoimapuistot voidaan toteuttaa markkinaehtoisesti.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan Suomella on tuulivoimapotentiaalia ainakin 30 TWh vuotuiseen tuulivoimatuotantoon vuonna 2030, mikäli tuulivoimarakentaminen pääsee etenemään ilman merkittäviä esteitä tai hidasteita.

Useita hankkeita käynnissä ja jo valmistuneita tuulipuistoja

Puhuri Oy:llä on tuulivoimahankkeita kehitteillä usean sadan megawatin edestä. Puhuri on rakentanut tähän mennessä yhteensä kahdeksan tuulivoimapuistoa Haapavedelle, Merijärvelle, Raaheen, Pyhäjoelle sekä Kannukseen. Puhurin rakentamien tuulipuistojen kokonaisteho on noin 260 MW.

Puhurin portfoliossa on hankkeita, joille on jo tarvittavat luvat olemassa, ja joiden tekninen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Näiden hankkeiden investointipäätökset tehdään kuluvan vuoden aikana.

Useita hankkeita on hankekehitysvaiheessa. Osa hankkeista on vasta vireillä, lisäksi hankkeita on kaavoitus- ja ympäristövaikutustenarviointiprosessien eri vaiheissa. Suurimmat hankkeet ovat Puhurin tytäryhtiö Piipsan Tuulivoima Oy:n kehittämä Piipsan tuulipuistohanke Haapavedellä sekä Tuulikaarron hanke Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueilla. Nämä hankkeet etenevät rakentamisvaiheeseen vuoden 2025 tienoilla. Aurinkovoimahankkeista pisimmällä ovat Raaheen ja Kannukseen suunnitellut tuotantoalueet. Näiden hankkeiden rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi jo tämän vuoden puolella.

www.puhuri.fi