Etänä Enemmän -hanke oli onnistuneesti ajan hermolla

Facebook
01.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Hankkeen päätösseminaari ja loppujulkaisun julkistaminen 15.12. klo 11.30–16.00 Scandic Koskipuistossa Tampereella.

Tilaisuus on osallistujille maksuton (sis. lounas ja kahvitarjoilu). Tapahtumaa ei striimata.

Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä!


Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu -hanke on vastannut sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, etätyönohjausta, etävertaistukea sekä muutosjohtamista.

Vuoden 2019 alussa alkanut hanke päättyy 31.12.2022.

Etänä Enemmän -hanketta koordinoi Tampereen AMK, ja osatoteuttajina olivat Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Satakunnan AMK. KT Kuntatyönantajat oli osatoteuttajana ns. korona-lisätyöpaketin ajan. Hanketta rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja ESR. Valtakunnallisen hankkeen pilottimaakuntina ja -kohteina olivat Pirkanmaa, Satakunta, Ylä-Savo ja Lappi sekä Helsingin etähoito.

Loppujulkaisu on monipuolinen tietopaketti

Hankkeen loppujulkaisu julkistetaan päätösseminaarissa 15.12.2022 Tampereella. Julkaisu tulee ladattavaksi myös hankkeen kotisivuille (etanaenemman.fi).

Projektipäällikkö Tarja Heinonen ja yliopettaja Hannele Laaksonen TAMK:sta kertovat, että kyseessä on ajankohtainen ja käytännönläheinen artikkelijulkaisu, jossa kirjoittajina ovat toimineet asiantuntijat hankkeen toteuttajaorganisaatioista ja ohjausryhmästä.

– Loppujulkaisuun on koottu asiantuntija-artikkeleita hankkeen keskeisistä tuloksista ja ilmiöistä sekä kehitetyistä toimintamalleista. Julkaisussa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat onnistuneen etäjohtamisen elementit? Miten etätyönohjausta tulisi toteuttaa? Miten luottamus rakentuu sote-alan etätyössä ja etäjohtamisessa? Miten johdan muutosta? Miten yksilölliset motivaatiotekijät tukevat etäjohtamista?

– Julkaisussa kuvataan keinoja osallisuuden edistämiseksi sekä sote-henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi pandemian aikana. Lisäksi tarkastellaan, voisiko digitalisoitunut sote-työ olla yksi keino työurien pidentämiseksi.

– Olemme saaneet kulkea neljä vuotta uudistuvan sote-alan matkassa. Kokemus on ollut ainutkertainen, jopa historiallinen.

Yksi hankkeen konkreettisista tuotoksista on etä- ja hybridijohtamisen mallinnus.

Hybridijohtamisen mallinnus avaa tapoja ja sisältöjä

Yksi konkreettisista tuotoksista on etä- ja hybridijohtamisen mallinnus. Hybridijohtaminen tarkoittaa lähi- ja etäjohtamisen kombinaatiota, jossa tavoitteena on saada sekä lähi- että etäjohtamisen parhaat puolet esille.

Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2022 (n=32) alan ammattilaisilta, joista runsaalla 1/3:lla oli kokemusta esihenkilötehtävistä ja 2/3 toimi työntekijöinä. Aineisto analysoitiin sisällön erittelyllä sekä teemoittelulla ja induktiivisella sisällönanalyysillä.

Tulosten mukaan esihenkilön haasteelliset tehtävät jakautuvat lähi- ja etäjohtamisen välillä siten, että 40 % tehtävistä on mahdollista hoitaa lähikohtaamisissa ja yhteensä 60 % videovälitteisesti (26 %) ja muussa kontaktissa tms. (34 %).

Esihenkilön tehtävissä korostuivat kaksi pääluokkaa: eettinen johtaminen ja toiminnan kehittäminen. Eettiseen johtamiseen liittyvistä tehtävistä käsitellään lähikohtaamisissa noin 90 %.

Hannele Laaksonen muistuttaa, että johtaminen ei koskaan tapahdu tyhjiössä, vaan esihenkilö on aina vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa, ja tilanteisiin voi liittyä myös sidosryhmiä ja muita tahoja.

– Tässä mallinnuksessa merkillepantavaa on, että mukana oli työntekijöitä määrittämässä, missä kontekstissa heidän mielestään esihenkilön tulisi tehtäviään hoitaa.

Hanke on ollut menestystarina

Hanke on ollut aidosti valtakunnallinen, sillä sen tarjoamiin webinaareihin, valmennuksiin ja kehittämistoimiin on osallistunut n. 450 sote-alan ammattilaista yli sadasta eri sote-alan organisaatioista eri puolelta Suomea.

Vaikuttavuudesta ja levittämisestä kertoo se, että hankkeesta on valmistunut yli 150 erityyppistä julkaisua tieteellisistä artikkeleista käytännönläheisiin blogiteksteihin ja asiantuntijavideoihin asti. Hankkeessa tuotettuihin julkaisuihin ja materiaaleihin voi tutustua hankkeen kotisivuilla. Niitä voi vapaasti hyödyntää organisaatioissa johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi.

Hanke on huomioitu myös Euroopan komissiossa. Vuonna 2021 hanke valittiin menestystarinaksi ESR-hankkeiden joukossa. Perusteluina olivat hankkeen ajankohtaisuus pandemian ja digitaalisuuden kehittämisen näkökulmasta.

Hankkeen sivuilla on asiantuntijavideoita keskeisistä teemoista koottuna omalle alasivulleen (etanaenemman.fi/videot).

– Lyhyet videot antavat apua työelämän kehittämiseen. Kannattaa tutustua, rohkaisevat Tarja Heinonen ja Hannele Laaksonen.

– Hankkeen teemat jatkuvat TAMK:n avoimeen koulutustarjontaan keväällä 2023 tulevassa etä- ja hybridijohtamisen valmennus 1:ssä. Syksyllä on vuorossa valmennus 2. Kyseessä on kolmen op:n kurssi esihenkilöille tai esihenkilötyöhön aikoville.

www.etanaenemman.fi

Facebook

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä