Pyydä tarjous

Keski-Suomen kauppakamari: Elinvoima tehdään vain saumattomalla kuntien ja yritysten yhteistyöllä

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: K-S kauppakamari
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: K-S kauppakamari
16.01.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien allekirjoittamalla elinvoimalupauksella maakunnan toimijat sitoutuvat yhdessä edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan maakunnan elinvoimaisuutta. Keski-Suomen kauppakamari korostaa sitä, että yritykset ovat elinvoimaisen Keski-Suomen edellytys ja elinvoima tehdään vain saumattomalla kuntien ja yritysten yhteistyöllä.

– Keski-Suomen kauppakamari tekee työtä Keski-Suomen elinvoiman eteen. Elinvoimalupaus, johon on sitoutunut usea maakunnan toimija, on hyvä osoitus keskisuomalaisesta yhteistyöstä. Vain yhteistyöllä voimme nostaa Keski-Suomen takaisin kasvu-uralle, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keski-Suomen kauppakamarin elinvoimalupaus keskittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, saavutettavuuden edistämiseen, verkostojen merkitykseen ja yritysten kansainvälistymiseen.

– Luvituksen ja kaavoituksen sujuvuudella on useita tärkeitä vaikutuksia yhteiskunnassa, ja vain sillä varmistetaan tuleva kehitys. Yritykset onkin tärkeää ottaa mukaan kaavoituksen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Nopea ja ennakoitava lupaprosessi mahdollistaa yritysten hankkeiden suunnittelun ja tehokkaan toteuttamisen, mikä heijastaa paljon hyvää ympärilleen kuten houkuttelee uusia investointeja ja luo työpaikkoja, muistuttaa Hiltunen.

Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen niin yhteiskunnallisesti kuin paikallisesti konkreettisilla toimilla on ollut yksi Keski-Suomen kauppakamarin kärkiteemoista useita vuosia.

– Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä pyritään tiivistämään entisestään niin koulutusten sisältöjen kuin opiskelijoiden osalta. Kyselyidemme mukaan moni keskisuomalaisista yrityksistä kokee, ettei ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi yritysten vastauksissa nousi esiin kolme keinoa: koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkaminen ja yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen. Tavoitteena on, että linkitys työelämään syntyy jo opintojen aikana. Keskisuomalaisia yrityksiä on tehtävä tunnetummaksi nuorille ja opiskelijoille paremmin jo opintojen aikana ja parannettava opiskelijoiden mahdollisuuksia saada työharjoittelupaikka, jotta heidät saadaan jäämään Keski-Suomeen, linjaa Hiltunen.

Saavutettavuus on tärkeä tekijä Keski-Suomen elinvoimassa

Keski-Suomen kauppakamari muistuttaa, että Keski-Suomi on saavutettava kaikilla liikennemuodoilla.

– Suurin osa elinkeinoelämän kuljetuksista tapahtuu kumipyörillä. Tavoitteena on saada rahoituspäätös Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla parantamiselle jo tällä hallituskaudella. Pidämme esillä myös muita kehittämiskohteita Valtatie 4 ja Valtatie 9 osalta. Lisäksi perusväylänpitoon alemmalle tieverkolle tarvitaan riittävät resurssit, jatkaa Hiltunen.

Keski-Suomen kauppakamari pitää esillä myös Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden kehittämistä. Ratayhteys on nykyisellään häiriöherkkä eikä sen kantokyky riitä nykyiselle tai tulevaisuuden raideliikennetarpeelle. Kaksoisraide Jyväskylän ja Tampereen välille on pitkän aikavälin strateginen tavoite.

Keski-Suomen kauppakamari tyytyväinen lentojen jatkumiseen

Myös lentoliikenteen säilyminen Jyväskylän ja Helsingin välillä on tärkeää Keski-Suomen elinvoimalle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt julkisen tarjouskilpailun päätökset reittilentoliikenteen hankkimiseksi valtion tukemana Helsingin ja viiden maakuntalentoaseman välille. Finnair voitti kilpailutuksen kaikilla reiteillä 16.1.2024 ja lentojen on tarkoitus jatkua nykyisen sopimuskauden päätyttäessä huhtikuun lopusta alkaen myös Jyväskylään. Säännölliset reittilennot kilpailutettiin Helsingin ja Joensuun, Helsingin ja Jyväskylän, Helsingin ja Kajaanin, Helsingin ja Kokkola-Pietarsaaren sekä Helsingin ja Kemi-Tornion lentoasemien välille ajalle 29.4.2024–28.3.2026.

– Olen erittäin tyytyväinen, että Jyväskylän-lentojen operoija pysyy samana. Finnair operoijana mahdollistaa sujuvat yhteydet jatkomatkustuksen kannalta. Suurin osa lentomatkustajistamme jatkaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Tarkoituksena on, että lennot jatkuvat saumattomasti ja lentoaikataulut pysyvät samana, sanoo Hiltunen.

kskauppakamari.fi

Lähde: Keski-Suomen kauppakamari