Itä-Suomi

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus koskee myös muita kuin rakennusalan yrityksiä