Sosiaali- ja kuntatalous

Odotusaika on mahdollisuus irrottautua päihdeongelmasta