Maa- ja metsätalous

Pellon kuivatus kuntoon

Pellon märkyys johtaa herkästi maan tiivistymiseen, viljelytoimenpiteiden vaikeutumiseen ja alhaisiin satotasoihin. Ilmastomuutoksen myötä kuivatuksen…